SKYDDA DIG MOT ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING- EMF

Med denna Multimeter kan du enkelt mäta det elektromagnetiska fält som din kropp blir en del av då du befinner dig i närheten av elektrisk apparatur. Det du egentligen mäter med multimetern är den spänning som uppstår då kroppen utsätts för ett elektromagnetiskt fält.

Mät upp din egen bostad. Låt dina familjemedlemmar själv hålla i mätaren och se hur många volt de har i sin kropp när de exempelvis håller i mobilen då den är kopplad till eluttag för laddning.

Varning – håll absolut inte i något strömförande som insidan/ blanka delen på din kontakt till datorsladden eller mobilen när du samtidigt håller i spetsen på multimetern som är jordad. Om elen är feldragen är det farligt.

För att hjälpa andra att sanera sin miljö från onödig strålning föreslår jag att du tar med dig mätaren och mäter hos dina grannar, hela bostadsområdet, hemma hos fotbollslaget, ja överallt du kan bidra och hjälpa folk att minska sin utsatthet för strålning. Om du klickar på knappen ”Köp här” kommer du direkt till Verktygsproffsen och beställer den där.

Köp min bok Medvetet barfota- om jordning och läkning http://www.alterskjaer.se/boken-medvetet-barfota/ så kan du förstå och berätta vidare hur allt hänger samman med strålning, hur du undviker den och varför hudkontakt med jorden läker inflammationen i kroppen som strålningen åsamkat.

Multimeter
DU HITTAR DEN HÄR

Instruktionsvideo Multimeter

Om du köpt den multimeter jag rekommenderar hittar du här en instruktionsvideo som visar hur lätt det är att ställa in och använda multimetern för att mäta kroppsvolt och elektromagnetiska fält.

I förpackningen finns det olika plasthöljen- svart och röd, du kan välja vilken du vill att skruva på den ”spetsiga mätstickan” Jag valde den svarta som du kan se på videon. Det finns fler plastdetaljer i förpackningen som hör till annan mätning. Du kan läsa medföljande beskrivning om du vill ha mera utförlig instruktion av multimeterns alla funktioner.

Och glöm inte att sätta i batterier.

Lycka till med din elsanering!