SKYDDA DIG MOT ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING- EMF

Som certifierad Jordningsguide

får du möjlighet att lära dig hur du mäter elektromagnetiska fält med hjälp av en pålitlig multimeter.

Du får kunskap om hur du på ett säkert och kunnigt sätt kan mäta strålningen i ditt eget och andras hem och arbetsplatser.

Anmäl dig till nästa kurs här:
Become a Earthing Guide cirkel

Köp min bok "Medvetet barfota- om jordning och att läka dina inflammationer" så kan du förstå och berätta vidare hur allt hänger samman med strålning, hur du undviker den och varför hudkontakt med jorden kan läka inflammationen i kroppen som strålningen kan åsamka.