Välkommen att ta del av inspelade webbinar!

Alla videos har fokus på vilken roll högvärdig Omega-3 kan ha för att bidra till att förebygga, lindra eller läka olika diagnoser och obalanser i kropp och själ.

Diabetes = den snabbast växande folksjukdomen i världen!

Vi ställer oss frågan:
Kan högvärdig Omega-3 bidra till att förebygga eller lindra Diabetes?

Lyssna till min gäst Hugo Olsen som enkelt och informativt talar om Diabetes och vad som sker i kroppen. Han har mångårig erfarenhet av vilken inverkan högvärdig Omega-3 kan ha kopplat till Diabetes och aktuell forskning i ämnet.

(Inspelat webbinar från 240116)

 

Kostnadsfri support med beställning, dosering och testsvarsgenomgång. Boka tid här!

Psykiska utmaningar

Lär mer om hur högvärdig Omega-3 kan kan bidra till psykiskt välmående.

Möt mig och min inbjudna gäst, föreläsare Hugo Olsen, som de senaste 10 åren noga följt forskningen runt kost, Omega-3 och psykisk hälsa.
I denna video nedan, får du hjälp med motivation, konkreta tips och forskningsbaserad information, så du med små justeringar i kosten och med en bra Omega-3 kan påverka din själshälsa.

(Inspelat webbinar från 231017)

Kostnadsfri support med beställning, dosering och testsvarsgenomgång. Boka tid här!

Cancer

Går det att förebygga, lindra eller läka cancer med hjälp av högvärdig Omega-3? Ta del av vad forskningen säger.

Du får även veta hur du bättre kan stå emot tyst låggradig inflammation som ligger till grund för de flesta av vår tids folksjukdomar, cancer inkluderat.

I slutet av videon jämför jag olika Omega-3 produkter och visar på vad du behöver tänka på för att veta att din produkt är bra nog.

(Inspelat webbinar från 231122)

Kostnadsfri support med beställning, dosering och testsvarsgenomgång. Boka tid här!

Hjärt- och kärlsjukdomar

Fler dör i hjärt- och kärlsjukdomar än av någon annan sjukdom!

Lyssna till min gäst, föreläsare Hugo Olsen som under de senaste 10 åren noga följt forskningen runt Omega-3 och hjärt-kärlhälsa.

Hugo fördjupar våra kunskaper kring hur tyst låggradig inflammation och aterioskleros byggs upp i våra kärl och hur högvärdig Omega-3 kan påverka processen.

(Inspelat webbinar från 230322)

Kostnadsfri support med beställning, dosering och testsvarsgenomgång. Boka tid här!

Mage- värk- vikt- och hudproblem

  • Inflammatoriska sjukdomar
  • Läckande tarm
  • Värk, vikt-och hudproblem

Lyssna till Gunvor Nordström som i 40 år jobbat som biomedicinsk analytiker. Hon startade sin egen praktik när hon gick i pension för 11 år sedan.

Läckande tarm är ett av Gunvors fokusområden. Hon hävdar att läckande tarm ofta är en grundorsak till dagens många kroniska sjukdomar där även tyst låggradig inflammation finns med i spelet.
Högvärdig Omega-3 är enligt henne en viktig åtgärd för att råda bot på problemen. 

(Inspelat webbinar från 230524)

Kostnadsfri support med beställning, dosering och testsvarsgenomgång. Boka tid här!