Flera dör i hjärt- och kärlsjukdomar än av någon annan sjukdom!

Har du redan drabbats, eller är du i riskzonen att få hjärt- och kärlproblematik?

Kom och lyssna till min gäst, föreläsare Hugo Olsen som under de senaste 10 åren noga följt forskningen runt Omega-3.

Hugo kommer att fördjupa våra kunskaper kring hur aterioskleros byggs upp i våra kärl och hur högvärdig Omega-3 kan påverka processen.

Dessutom har Hugo stor erfarenhet av klienter med långa listor av hjärt- och kärlmedicin och hur de med tiden har kunnat fasa ut det kemiska och bygga hållbar hälsa med det naturliga.

Välkommen!

Omega-3 För eller emot-4