Vad säger forskningen?

Redan 1950 publicerades en av de allra första studierna som undersökte Omega3-fettsyrornas positiva hälsoeffekter och forskningen har givetvis fortsatt sedan 50-talet.


Zinzino har tack vare många år av idogt arbete byggt upp världens största databas för blodprover på fettsyror vilket indirekt är en plats för forskningsresultat.
Däremot kan ej företaget Zinzino marknadsföra vilka hälsoeffekter Balansoljan ger, eftersom det då kan klassas som läkemedel.

Det finns mängder med studier på vikten av fettsyrabalans gällande exempelvis fertilitet, foster utveckling, mammans hälsa, inflammations-processer, hjärnans kapacitet, energiproduktion, motstånd mot cancer, hjärta, ögat och hudens hälsa osv. Nedan ger jag några exempel på studier:

Omega-3 och depression:

Antidepressiv effekt av omega-3 kopplas till inflammationsgrad

Hur kan inflammation hänga ihop med depression? Nya forskningsfynd visar att depression kan lindras när patienter med mild inflammation i kroppen äter omega-3. Den antidepressiva effekten var större hos dem med låggradig inflammation än dem som inte hade någon inflammation.
– Vi såg en signifikant förbättring i måendet, säger Lundaforskaren Klara Suneson.

https://www.vetenskaphalsa.se/antidepressiv-effekt-av-omega-3-kopplas-till-inflammationsgrad/?utm_source=weekly-1079&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-weekly

 

Nedan 2 studier kopplade till hjärt- och kärlhälsa:


Omega-3 och blodförtunnande mediciner

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) - beskriver i studien nedan att det inte är några bekymmer med blodförtunnande medicin och intag av Omega-3. EFSA säger att upp till 5,000 mg / dag Omega-3 kan konsumeras även om man använder blodförtunnande mediciner.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2012.2815


Omega-3 Fatty Acids and Cardiovascular Disease: A Case for Omega-3 Index as a New Risk Factor

Denna studie visar att de som har Omega-3 index under 4 % har 10 gånger större risk för plötslig hjärtdöd jämnfört med personer som har Omega-3 index över 8 %

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17324586/
Kan Omega-3 minska inflammation?

Omega-3 fatty acids in inflammation and autoimmune diseases:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12480795/

 

Nedan 3 studier om Omega-3 och Cancer:

Omega-3-fettsyran DHA är giftig för cancerceller

https://www.healthandscience.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3256:omega-3-fettsyran-dha-aer-giftig-foer-cancerceller&catid=20&lang=sv&Itemid=454

An omega-3 that's poison for tumors

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210611110802.htm

 

Mechanism Identified by Which Omega-3 Fatty Acid Is “Poison” to Tumors

3D tumors that disintegrate within a few days thanks to the action of a well-known Omega-3 (DHA, found mainly in fish) is the discovery by a team at the University of Louvain. Hungry for fatty acids, tumor cells in acidosis gorge themselves on DHA but are unable to store it correctly and literally poison themselves. The result? They die.

Läs mer om studien här: 

https://www.genengnews.com/news/mechanism-identified-by-which-omega-3-fatty-acid-is-poison-to-tumors/?fbclid=IwAR0veH5GbwfyjQjya66OkuKyxe9AxDlvDyx9V3DOqK8zHDiOHEV4FliAh1A

 

Per Kogner och hans forskargrupp har sett att omega-3 fettsyror hämmar cancertillväxt.

Nu pågår en ny studie där barn som har haft cancer ska få ett tillskott av fettsyrorna. Mechanism Identified by Which Omega-3 Fatty Acid Is “Poison” to Tumors

Se video här: https://youtu.be/X7bFQaq679o

National Cancer Institute: En strategi för att behandla cancer som blir alltmer framträdande är att fokusera på att minska inflammation.

https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2022/reducing-inflammation-to-treat-cancer

Karolinska institutet: Omega-3 möjligt vapen mot barncancer i nervsystemet

https://nyheter.ki.se/omega-3-mojligt-vapen-mot-barncancer-i-nervsystemet

 

SciTechDaily An, Omega-3 That’s Poison for Cancer Tumors

https://scitechdaily.com/an-omega-3-thats-poison-for-cancer-tumors/?fbclid=IwAR0ztMuFuW1iYScrIJ2BrYJxOvnWxskHba1YqYvCq3c0GssOeAIvGyPIE_M

Rapport till Cancer- och Allergifonden inom projektet Biokemisk granskning av konsumentprodukter. Av professor Göran Petersson, Kemi- och Bioteknik, Chalmers maj 2011 

https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_139730.pdfKan högvärdig Omega-3 ge skydd vid Covid-19?

Läs denna studie som pekar mot att högvärdig Omega-3 bidrar till att färre antal personer dör i Covid-19

https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2021/01/12/Patients-with-more-omega-3s-in-blood-less-likely-to-die-from-COVID-19-pilot-study-finds?fbclid=IwAR2uP4iCihf_zpxkCmwS7S8zD1-UOV-sYi4CYkJjkWUY0LrgQyYaH8wOxwA


Fler intressanta studier om Omega-3 och dess effekter hittar du här:

Evolutionary aspects of diet: the omega-6/omega-3 ratio and the brain:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21279554/