OMEGA-3

SNABBASTE VÄGEN TILL HÄLSA OCH BALANS

 • Vill du bli och vara frisk?
 • Vill du stoppa underliggande inflammation?
 • Vill du få hjälp att läka kronisk sjukdom?

Forskningen visar entydig på att vi lider stor brist på Omega-3.
Det är en huvudorsak till vår tids alla folksjukdomar.

Informationsvideo

(13 min)

Denna video som jag spelat in, ger dig en sammanfattning varför högvärdig Omega-3 är viktig för att bli och vara frisk.

Om du är intresserad av högvärdig Omega-3 rekommenderar jag Zinzinos Balansolja.

Titta på min lilla informationsvideo här (3:45 min) så får du veta pris och vad du får för dina pengar då du köper Zinzinos Balansolja. 

När du sett videon och vet att du vill beställa då är du välkommen att boka din kostnadsfria mentor tid för hjälp att beställa, räkna ut rätt dosering, genomgång av testsvar mm.

OBS 1 maj-23 skedde en prisökning med så priset jag nämner i videon är något högre.

Ja, tack jag vill boka kostnadsfri mentortid och beställa Zinzinos balansolja

OBS! Denna produkt beställer du genom att kontakta mig!

Jag blir din mentor och säkerställer att du får bästa möjliga genomgång av testsvar, rätt dosering och uppföljning efter 4 månader. Boka tid på knappen ovan!

Skrolla neröver och läs mer om Omega-3, forskning och se inspelade webbinar med viktiga teman som: 

 • Högvärdig Omega-3 kan lindra/läka, inflammatoriska sjukdomar, läckande tarm, värk, vikt-och hudproblem.
 • Fler dör i hjärt- och kärlsjukdomar än av någon annan sjukdom! Min gäst Hugo Olsen fördjupar våra kunskaper kring hur tyst låggradig inflammation och aterioskleros byggs upp i våra kärl och hur högvärdig Omega-3 kan påverka processen. 

Varför ska vi äta högvärdig Omega-3?

Omega-3 är en essentiell fettsyra. Essentiell betyder att den är livsnödvändig. Våra människokroppar har små eller inga möjligheter själva tillverka Omega-3, därför behöver vi få i oss den via kosten.

Vi äter inte längre fet vildfångad fisk från kalla hav, vilket är den största källan till de essentiella Omega-3 fettsyrorna EPA och DHA. Däremot äter vi mängder av fel fetter, processad mat och produkter tillverkade av spannmål vilket ger oss ett ohälsosamt överskott av fettsyran Omega-6. Den stora obalansen mellan Omega-3 och Omega-6 leder till ohälsa, tyst inflammation och är en grund för dagens många folksjukdomar.

Många köper en Omega-3 på apotek eller i butik, dess värre har de flesta Omega-3 produkter idag allt för låga nivåer av EPA och DHA.

Jag rekommenderar endast den bästa produkten som finns på marknaden. Det vill säga Zinzinos Balansolja. Produkten är prisvärd i relation till det höga innehållet av Omega-3 fettsyrorna EPA och DHA. Du kan snabbt fylla på dina tomma depåer och känna positiva resultat vid rätt dosering och rätt hantering.

Ge dig själv en produkt där resultatet mäts och du vet att din kropp får det den behöver för att vara eller bli frisk. Boka tid ovan hjälper jag dig vidare.

Ditt torrblods-test analyseras av VITAS Laboratorium som är oberoende och GMP-certifierat.

Läs mer här: Zinzinotest.com

Testresultaten kan visa underliggande orsaker till dina obalanser och ge svar på hur du kan prestera bättre.

BalanceTest-rapporten ger dig precisa insikter om din kost och hur den återspeglas i din kropp.

Att förändra din kost och behålla balansen är nu enklare än någonsin.

Du kan förbättra din fettsyraprofil markant på 120 dagar genom att inta högvärdig Omega-3.

Detaljer kring fettsyror som mäts

Du får ditt unika värde på 11 olika fettsyror som ligger till underlag för hur din kropp mår.

Under testgenomgången med din mentor får du fördjupade kunskaper om din kropps:

 • Omega-6-3 balans
 • Skyddsvärde
 • Omega-3 index  
 • Mental styrka
 • Cellmenbranensfluiditet
 • Arakidonsyreindex
Skärmavbild 2023-01-11 kl. 15.23.11

Om företaget Zinzino

Zinzino blev till utifrån en vilja att tänka annorlunda. Entreprenörsparet Hilde och Ørjan Sæle ville gå tillbaka till sina rötter och drivkraften i att dela kunskap och upplevelser. Målet var att återgå till direktförsäljningens ursprung med en kundfokuserad strategi. Ett modigt beslut som samtidigt placerade Zinzino i framkanten för testbaserade, personanpassade kosttillskott.

Läs mer om företaget Zinzino här:

https://www.zinzino.com/site/SE/sv-SE/om-oss/var-berattelse/

Individuell rådgivning

När du köper produkter från Zinzino får du alltid en personlig friskvårdskonsult på köpet som vägleder dig och hjälper dig att hålla dig till planen.

Därför gör du dina beställningar i samråd med mig eller mina kollegor i mitt team. Då säkerställer vi allt blir rätt från början och du får stöd hela vägen att lyckas. 

Läs mer om fördelarna med egen rådgivning här:

https://www.zinzino.com/site/SE/sv-SE/om-oss/hur-det-fungerar/

Boka tid för beställning
Skärmavbild 2023-01-11 kl. 15.11.30

Nedan hittar du inspelade webbinar

Diabetes = den snabbast växande folksjukdomen i världen!

Vi ställer oss frågan:
Kan högvärdig Omega-3 bidra till att förebygga eller lindra Diabetes?

Lyssna till min gäst Hugo Olsen som enkelt och informativt talar om Diabetes och vad som sker i kroppen. Han har mångårig erfarenhet av vilken inverkan högvärdig Omega-3 kan ha kopplat till Diabetes och aktuell forskning i ämnet.

(Inspelat webbinar från 240116)

Kostnadsfri support med beställning, dosering och testsvarsgenomgång. Boka tid här!

Fler dör i hjärt- och kärlsjukdomar än av någon annan sjukdom!

Har du redan drabbats, eller är du i riskzonen att få hjärt- och kärlproblematik?

Lyssna till min gäst, föreläsare Hugo Olsen som under de senaste 10 åren noga följt forskningen runt Omega-3 och hjärt-kärlhälsa.

Hugo fördjupar våra kunskaper kring hur tyst låggradig inflammation och aterioskleros byggs upp i våra kärl och hur högvärdig Omega-3 kan påverka processen.

(Inspelat webbinar från 230322)

Vill du hitta en snabb väg till psykiskt välmående?

Möt mig och min inbjudna gäst, föreläsare Hugo Olsen, som de senaste 10 åren noga följt forskningen runt kost, Omega-3 och psykisk hälsa.
I denna video nedan, får du hjälp med motivation, konkreta tips och forskningsbaserad information, så du med små justeringar i kosten och med en bra Omega-3 kan påverka din själshälsa.

Inspelat webbinar från 231017

Kostnadsfri support med beställning, dosering och testsvarsgenomgång. Boka tid här!

Går det att förebygga, lindra eller läka cancer med hjälp av högvärdig Omega-3?

Ta del av vad forskningen säger.

Du får även veta hur du bättre kan stå emot tyst låggradig inflammation som ligger till grund för de flesta av vår tids folksjukdomar, cancer inkluderat.

I slutet av videon jämför jag olika Omega-3 produkter och visar på vad du behöver tänka på för att veta att din produkt är bra nog.

Inspelat webbinar från 231122

Högvärdig Omega-3 kan lindra/läka:

 • Inflammatoriska sjukdomar
 • Läckande tarm
 • Värk, vikt-och hudproblem

Lyssna till Gunvor Nordström som i 40 år jobbat som biomedicinsk analytiker. Hon startade sin egen praktik när hon gick i pension för 11 år sedan.

Läckande tarm är ett av Gunvors fokusområden. Hon hävdar att läckande tarm ofta är en grundorsak till dagens många kroniska sjukdomar där även tyst låggradig inflammation finns med i spelet.

(Inspelat webbinar från 230524)

Nedan hittar du ett antal forskningsartiklar kopplade till olika hälsoutmaningar

Vad säger forskningen?

Redan 1950 publicerades en av de allra första studierna som undersökte Omega3-fettsyrornas positiva hälsoeffekter och forskningen har givetvis fortsatt sedan 50-talet.


Zinzino har tack vare många år av idogt arbete byggt upp världens största databas för blodprover på fettsyror vilket indirekt är en plats för forskningsresultat.
Däremot kan ej företaget Zinzino marknadsföra vilka hälsoeffekter Balansoljan ger, eftersom det då kan klassas som läkemedel.

Det finns mängder med studier på vikten av fettsyrabalans gällande exempelvis fertilitet, foster utveckling, mammans hälsa, inflammations-processer, hjärnans kapacitet, energiproduktion, motstånd mot cancer, hjärta, ögat och hudens hälsa osv. Nedan ger jag några exempel på studier:

Omega-3 och depression:

Antidepressiv effekt av omega-3 kopplas till inflammationsgrad

Hur kan inflammation hänga ihop med depression? Nya forskningsfynd visar att depression kan lindras när patienter med mild inflammation i kroppen äter omega-3. Den antidepressiva effekten var större hos dem med låggradig inflammation än dem som inte hade någon inflammation.
– Vi såg en signifikant förbättring i måendet, säger Lundaforskaren Klara Suneson.

https://www.vetenskaphalsa.se/antidepressiv-effekt-av-omega-3-kopplas-till-inflammationsgrad/?utm_source=weekly-1079&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-weekly

 

Nedan 2 studier kopplade till hjärt- och kärlhälsa:

Omega-3 och blodförtunnande mediciner

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) - beskriver i studien nedan att det inte är några bekymmer med blodförtunnande medicin och intag av Omega-3. EFSA säger att upp till 5,000 mg / dag Omega-3 kan konsumeras även om man använder blodförtunnande mediciner.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2012.2815


Omega-3 Fatty Acids and Cardiovascular Disease: A Case for Omega-3 Index as a New Risk Factor

Denna studie visar att de som har Omega-3 index under 4 % har 10 gånger större risk för plötslig hjärtdöd jämnfört med personer som har Omega-3 index över 8 %

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17324586/
Kan Omega-3 minska inflammation?

Omega-3 fatty acids in inflammation and autoimmune diseases:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12480795/

 

Nedan 3 studier om Omega-3 och Cancer:

Omega-3-fettsyran DHA är giftig för cancerceller

https://www.healthandscience.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3256:omega-3-fettsyran-dha-aer-giftig-foer-cancerceller&catid=20&lang=sv&Itemid=454

An omega-3 that's poison for tumors

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210611110802.htm

 

Mechanism Identified by Which Omega-3 Fatty Acid Is “Poison” to Tumors

3D tumors that disintegrate within a few days thanks to the action of a well-known Omega-3 (DHA, found mainly in fish) is the discovery by a team at the University of Louvain. Hungry for fatty acids, tumor cells in acidosis gorge themselves on DHA but are unable to store it correctly and literally poison themselves. The result? They die.

Läs mer om studien här: 

https://www.genengnews.com/news/mechanism-identified-by-which-omega-3-fatty-acid-is-poison-to-tumors/?fbclid=IwAR0veH5GbwfyjQjya66OkuKyxe9AxDlvDyx9V3DOqK8zHDiOHEV4FliAh1A

 

Per Kogner och hans forskargrupp har sett att omega-3 fettsyror hämmar cancertillväxt.

Nu pågår en ny studie där barn som har haft cancer ska få ett tillskott av fettsyrorna. Mechanism Identified by Which Omega-3 Fatty Acid Is “Poison” to Tumors

Se video här: https://youtu.be/X7bFQaq679o

National Cancer Institute: En strategi för att behandla cancer som blir alltmer framträdande är att fokusera på att minska inflammation.

https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2022/reducing-inflammation-to-treat-cancer

Karolinska institutet: Omega-3 möjligt vapen mot barncancer i nervsystemet

https://nyheter.ki.se/omega-3-mojligt-vapen-mot-barncancer-i-nervsystemet

 

SciTechDaily An, Omega-3 That’s Poison for Cancer Tumors

https://scitechdaily.com/an-omega-3-thats-poison-for-cancer-tumors/?fbclid=IwAR0ztMuFuW1iYScrIJ2BrYJxOvnWxskHba1YqYvCq3c0GssOeAIvGyPIE_M

Rapport till Cancer- och Allergifonden inom projektet Biokemisk granskning av konsumentprodukter. Av professor Göran Petersson, Kemi- och Bioteknik, Chalmers maj 2011 

https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_139730.pdfKan högvärdig Omega-3 ge skydd vid Covid-19?

Läs denna studie som pekar mot att högvärdig Omega-3 bidrar till att färre antal personer dör i Covid-19

https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2021/01/12/Patients-with-more-omega-3s-in-blood-less-likely-to-die-from-COVID-19-pilot-study-finds?fbclid=IwAR2uP4iCihf_zpxkCmwS7S8zD1-UOV-sYi4CYkJjkWUY0LrgQyYaH8wOxwA


Fler intressanta studier om Omega-3 och dess effekter hittar du här:

Evolutionary aspects of diet: the omega-6/omega-3 ratio and the brain:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21279554/

"När fler och fler förstår hur och varför fettsyrabalansen gör skillnad på så många plan - då skapas nya enkla vanor och vi kortar vårdköerna tillsammans. Från rätt håll. Det mår jag gott av att bidra till."

Andrea Bodin Hälsostrateg Östersund

Andrea Bodin