FORSKNINGSARTIKLAR

VAD SÄGER VETENSKAPEN?

I slutet av 90- talet startade Clint Ober i USA och läkarna Karol och Pawel Sokal i Polen att söka vetenskapliga bevis på att Jordning kan påverka människans fysiologi och hälsa.

Den vetenskapliga forskningen har sedermera studerat hur Jordning kan påverka läkande av bland annat inflammation, virus, hjärt- och kärlsjukdom, muskelskada, kronisk smärta, trötthet och mental hälsa.


Den centrala teorin från en granskningsstudie är att jordning påverkar den levande matrisen, som är den centrala kopplingen mellan levande celler.

Elektrisk konduktivitet finns i matrisen som fungerar som ett immunförsvar, liknande antioxidanter. De tror att genom Jordning kan kroppens naturliga försvar återställas. Ytterligare forskning utökar denna idé.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378297/


Studie om Jordning och hjärthälsa

gjordes blodmätningar före och efter Jordning för att bestämma eventuella förändringar i de röda blodkropparnas fluiditet, vilket spelar en roll för hjärthälsan. Resultaten indikerade betydligt mindre klumpning av röda blodkroppar efter Jordning, vilket tyder på fördelar för kardiovaskulär hälsa.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3576907/


En kort video om hur jordning påverkar blodet (mikroskopiering)  

https://www.youtube.com/watch?v=Q31UfsdKdhc

 

BioInitiative-rapporten är en rapport som avhandlar förhållandet mellan folkhälsa och elektromaagnetiska fält. Bioinitiative är numera en pågående process.

https://bioinitiative.org/

 

Jordning av patienter med högt blodtryck förbättrar blodtrycket: En studie av fallhistoria.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3116537/


Jordning och muskelskador efter träning.

Här mätte man antal vita blodkroppar och smärtnivåer före och efter jordning.

Studien indikerade att jordning minskade muskelskador och smärta hos deltagarna. Detta tyder på att jordning kan påverka kroppens förmåga för återhämtning positivt.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4590684/

 

Pilotstudie om effekten av jordning på fördröjd muskelvärk

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3116537/


Jordning för smärtreducering och humörförbättring.

Massageterapeuter växlade mellan perioder med jordning och ingen jordning. Före jordningsterapi var fysisk och emotionell stress och smärta vanliga biverkningar av deras fysiskt krävande jobb. Efter jordningsterapin minskade alla smärta, stress, depression och trötthet bland deltagarna.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30448083/


Studier med fokus på sambandet mellan inflammation och Jordning.

I denna studie belyses effekterna av Jordning på inflammation, immunsvaret, sårläkning och förebyggande och behandling av kroniska inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378297/

 

En studie utfört med värmekamera som visar förloppet för inflammationen före och efter Jordning.

https://www.researchgate.net/figure/Reduction-in-inflammation-with-grounding-or-earthing-documented-with-medical-infrared_fig1_274644091


En timmes kontakt med jordens yta (jordning) förbättrar inflammation och blodflöde-en randomiserad, dubbelblind, pilotstudie

https://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=58836

 

Studie på koncekvenser av vård för prematura barn.

Låg vagal ton (VT) är en markör för sårbarhet för stress och risken för att utveckla nekrotiserande enterokolit hos prematura barn. Elektriska fält som produceras av utrustning på den nyfödda intensivvårdsavdelningen (NICU) inducerar en elektrisk potential som kan mätas på huden i förhållande till marken. Den elektriska miljön påverkar den autonoma balansen. EG förbättrar VT och kan förbättra motståndskraften mot stress och minska risken för neonatal sjuklighet hos prematura barn.

https://www.karger.com/Article/Abstract/475744


Förebyggande och behandling av covid-19-infektion genom jordning.

Denna studie utfördes december 2020 på University of Basrah Irak: Jordning kan ha en betydande inverkan på hanteringen av patienter med COVID-19. De viktigaste komplikationerna av sjukdomen är hypoxemi, koagulopati, inflammation och immundefekt som äventyrar patientens liv. Alla dessa komplikationer kan lindras genom jordning utan drogernas skadliga biverkningar och utan kostnad också. 

https://www.researchgate.net/publication/346734751_Prevention_and_treatment_of_COVID-19_infection_by_earthing

 

Kan inflammation vara en orsak till diagnosen ADHD

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5684106/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29874674/

- https://www.psychologytoday.com/us/blog/in-the-zone/201107/adhd-inflammatory-condition

 

Kan elektroner fungera som antioxidanter? En recension och kommentar.

https://www.researchgate.net/publication/5801372_Can_Electrons_Act_as_Antioxidants_A_Review_and_Commentary


De biologiska effekterna av att jorda människokroppen under sömn mätt med kortisolnivåer 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15650465/


Sambandet mellan antioxidanter och fria radikaler.

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/understanding-antioxidants?fbclid=IwAR2j6H6Ddwy8Cm9WechwatErd_DaQj-p22_z5zxl-yAd0spclbIKha2AEig

 

Kan elektroner agera som antioxidanter?

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18047442/


Grounding (earthing) as related to electromagnetic hygiene: An integrative review

Sammanfattande artikel från Sience Direct

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2319417022001573#cebib0010

 

Vill du hitta flerstudier om Jordningens olika effekter på kroppen och vår hälsa?

Då hänvisar vi till www.earthinginstitute.net. Det är ett institut som samlar och sprider tillgänglig information och forskning om jordning.